Εν μέσω καραντίνας κορωνοϊού ολοκληρώθηκε η εγκατασταση του λογισμικού ΕΦΟΡΟΣ στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

Η εφορεία αρχαιοτήτων Χίου επέλεξε για τις ανάγκες της τις ενότητες ΕΦΟΡΟΣ – Καταγραφή κινητών αντικειμένων, και ΕΦΟΡΟΣ- M.I.S.

Η εγκατάσταση και η παραμετροποίηση του προγράμματος καθώς και η  εκπαίδευση του προσωπικού έγιναν απομακρυσμένα με τη βοήθεια προγραμμάτων απομακρυσμένης πρόσβασης.